• System inteligentnego reagowania
 • System inteligentnego reagowania
 • System inteligentnego reagowania
 • System inteligentnego reagowania Indyme
 • System inteligentnego reagowania Indyme

Indyme

Ułatwienie zakupów Reagowanie na pytania klienta Przywołanie personelu Dyskretny alarm Kontrola pracowników
Masz pytania?

Indyme pomaga budować zadowolenie klientów poprzez ulepszenie jakości i skrócenie czasu obsługi.  Poprawia wydajność pracowników oraz pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby klientów. System reagując zgodnie z zaprogramowanymi wytycznymi, poinformuje odpowiedniego pracownika oraz, jeżeli to konieczne, przełożonego o zaistniałym zdarzeniu. Dzięki natychmiastowej informacji i skutecznej reakcji na zdarzenie, Indyme pozwali zwiększyć sprzedaż, zmniejszyć straty i podnieść produktywność. Co więcej Indyme gromadzi i analizuje dane o zdarzeniach z całej sieci, aby dostarczyć pełną wiedzę o konkretnych wymagających zmian miejscach. System generuje codzienne raporty zdarzeń, mających miejsce w każdym z objętych systemem obiektów, pozwalając na ich analizę, porównanie i wprowadzenie potrzebnych zmian i ulepszeń.

Dzięki systemowi INDYME na bieżąco wiadomo kiedy i gdzie potrzebna jest pomoc.  System informuje o aktywności zamontowanych kamer itp. Odpowiednia reakcja na różne zdarzenia i sygnały od klientów w sklepie podnosi sprzedaż i redukuje straty, a przede wszystkim zwiększa zadowolenie klientów.

Dowiedz się więcej o Indyme..

Zobacz jak to działa?Zastosowania

 • Ułatwienie zakupów
 • Reagowanie na pytania klienta
 • Przywołanie personelu
 • Dyskretny alarm
 • Kontrola pracowników

Podobne produkty


Feedback Ferret

Feedback Ferret

Widget Happy Or Not, Web Smileys

Web Smileys