Zarządzanie relacjami z klientem


System inteligentnego reagowania  Indyme

Indyme

Indyme pomaga budować zadowolenie klientów poprzez ulepszenie jakości i skrócenie czasu obsługi.  Poprawia wydajność pracowników oraz pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby klientów. System reagując zgodnie z zaprogramowanymi wytycznymi, poinformuje odpowiedniego pracownika oraz, jeżeli to konieczne, przełożonego o zaistniałym zdarzeniu. Dzięki natychmiastowej informacji i skutecznej reakcji...

Dowiedz się więcej