Jak informować o promocjach?


  • informowanie o promocjach

Potencjalni klienci dokonują wyboru opierając się na pierwszym wrażeniu, działając impulsywnie nie mogą zastanawiać się nad swoim wyborem, dlatego informacja o promocji musi być widoczna, czytelna, ale przede wszystkim kompletna. Należy podać starą i nową cenę.

Do tego służą specjalnie zaprojektowane osłonki z przekreślonym okienkiem lub różnego rodzaju nakładki na ramki i kasetki cenowe.