Bramki działają, ale nie reagują na zabezpieczenia.


  • niewystarczająca czułością bramek,

Może być to spowodowane niewystarczająca czułością bramek. Czułość najdokładniej sprawdzimy klipsem. Bramka powinna zareagować  za każdym razem na przejście z zabezpieczeniem. Próby dokonujemy używając przynajmniej 2 róznych klipsów. Jeżeli bramka nie reaguje na wszystkie próby, lub działa, ale nie widzi zagrożenia kradzieżą informujemy niezwłocznie serwis zajmujący się naprawą bramek antykradzieżowych. Może być to spodowodane zakłoceniem pracy bramki lub mechanicznym uszkodzeniem jej elektroniki. Obsługa serwisowa postara się zdiagnozowac problem telefonicznie, aby wykluczyć błędne rozpoznanie i wyśle technika, który przeprowadzi ponowną kalibrację czujników bramek.