Bramka „wzbudza się” samoczynnie.


  • Bramka „wzbudza się” samoczynnie.

Samoczynne "wzbudzanie się" anteny może być spowodowane obecnością w zasięgu jej działania towarów zabezpieczonych. Pole działania bramek antykradzieżowych obejmuje przestrzeń całego przejścia - nie tylko przestrzeni między nimi. W przypadku samoistnego "wzbudzania się" bramek, sprawdzamy czy w odległości mniejszej niż 120 cm od bramki znajduja się zabezpieczone towary. Jezeli tak, to odsuwamy te produkty na wymaganą odległość, lub (jeśli wymagają tego wytyczne ekspozycji witryny salonu) usuwamy z nich zabezpieczenia. Twierdzenie typu „ten manekin zawsze tu stoi” nie pomoże rozwiązać problemu. Element zabezpieczający, który jest najbliżej systemu należy odsunąć conajmniej na odległość rozstawu anten. Jeżeli bramka, po usunięciu obecnych w polu jej działania zabezpieczeń, wciąż się samoczynnie wzbudza zgłaszamy to serwisowi.